Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.


Like this post
ugendo:

However, the fact that we were all once Team 7…that fact hasn’t changed…right?
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
benzank:

It’s been eleven years since I last visited this pond.
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
Like this post
boho-woah:

✿ hey hey! boho-woah says have a great day! ✿ 

♥ alysabebbs instagram for life ∞
Like this post
Like this post
naomi-styles-1d:

Me after a science test
unimpulsive theme
GRY